Aktivetet

Styrelsemöte i Örebro

Lördagen den 27:e november traffades Svensk-Kurdiska riksförbundets styrelse i staden  Örebro för att diskutera förbundets aktiviteter. På mötet gick man igenom förbundets och lokalföreningars aktiviteter Läs mer …

Aktivetet

Temakväll i Linköping

Lördagen den 23:e oktober arragerade Svensk-kurdiska Riksförbundet i samarbete med Kurdiska Unionen i Linköping en temakväll för medlemmarna och deras familjer. Kvällen började med information Läs mer …