Aktivetet

Till alla lokalföreningar

Riksförbundet har tagit fram en broschyr på kurdiska som innehåller WHO och Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer angående sjukdomen Covid-19. Vi kommer att skicka broschyrerna i Läs mer …

Nyheter

Årliga firandet av 2 Rebendan

Svensk-kurdiska Riksförbundet anhåller det årliga firandet av 2 Rebendan, 74-årsdagen av den första kurdiska republiken i staden Mahabad, i samarbete med Kurdistans Demokratiska Kvinnoförbund och Läs mer …