Aktivetet

Temakväll i Linköping

Lördagen den 23:e oktober arragerade Svensk-kurdiska Riksförbundet i samarbete med Kurdiska Unionen i Linköping en temakväll för medlemmarna och deras familjer. Kvällen började med information Läs mer …