• Adress: Svensk-kurdiska Riksförbundet i sverige
    • Box 535
    • 581 06 Linköping
    • Tel: 0046704782355
    • Mail: hamerasoul@gmail.com