Aktivetet

Utflykt i Linköping

Den 10 juli 2021 anordnade Svensk-kurdiska Riksförbundet i Sverige och Kurdiska Unionen i Linköping en utflykt för sina medlemmar med syfte att träffas och delta