Aktivetet

Styrelsemöte i Örebro

Lördagen den 27:e november traffades Svensk-Kurdiska riksförbundets styrelse i staden  Örebro för att diskutera förbundets aktiviteter. På mötet gick man igenom förbundets och lokalföreningars aktiviteter Läs mer …