Ett medicinskt TV program om Coronautbrottet i Göteborg

Vad är Cronaviruset?
Var i från kommer detta ?
Hur farligt är Cronaviruset och hur god är världens beredskap?
Hur oroliga bör vi egentligen vara för Cronaviruse?
Viruset är mer smittsamt än Sarsviruset och det finns ingen prognos för när utbrottet kan ge med sig .
För att informera allmänheten om de eventuella farorna med Cronaviruset inbjöd vi två experter .
Det bli en expertpanel uppdaterar om läget ochsvara på frågor
Gästerna :
1- Faraidon Moradi : Doktorand vid institutionen för medicin ,Master of Science in pharmaci & master of Pharmaceutical Science.
2- Farzad Pakzad : Psykolog, psykoterapeut på Kris- och traumamotagningen VRG
Nyinsatt program med senaste nytt om Cronavirusets utspridning över världen.
Hoppas att den skall vara till njuta.