Vi har samlats här idag för att ge en tillbakablick på den kurdiska republiken i Mahabad

Kära deltagare! Ärade gäster!

Välkomma till 77-årsjubileumsseminariet av kurdiska republiken!
Vi har samlats här idag för att ge en tillbakablick på den kurdiska republiken i Mahabad och dess etablering på en sådan kort tid.

Republiken var en produkt av kurdisk nationalism, en vändpunkt och en ny fas i den kurdiska befrielserörelsen i allmänhet.
Republiken Kurdistans ideologi och dess nationella förhållande till andra delar av Kurdistan och dess nationella symboler har blivit grunden för det kurdiska folkets kamp, som efter årtionden fortfarande håller den kurdiska rörelsens slagord och principer.

Det är sant att republiken var ensam och inte tolererade församlingen av styrkor med intressen i Iran, men republikens prestationer och påverkan av dess väg och mål är fortfarande omfattningen och principerna för den kurdiska rörelsen i alla delar av Kurdistan.
Idag försätter republikens drömmar, kampen för frihet och demokrati på gatorna i östra Kurdistan i högsta grad! Detta leds av modiga kvinnor och ungdomar under slagordet Kvinna- liv- frihet!

Kära deltagare…
För att diskutera republikens position och roll i historien, liksom de senaste förändringarna i den kurdiska rörelsen i östra Kurdistan, har den svenska kommittén för Kurdistans demokratiska parti i Iran bjudit in Dr Kwestan Gadani, ledare för den verkställande kommittén för Kurdistans demokratiska parti i Iran utomlands, och Dr Idris Ahmadi, lektor på Karlstad universitet.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*