Sammanträde av Svensk-kurdiska riksförbundets styrelse

Söndagen den 7e februari sammanträdde styrelsen för Svensk-kurdiska riksförbundet i staden Örebro.

Ordförande för mötet förklarade sammanträdet öppnat och dagordningen godkändes av deltagarna. Sedan berättade han om läget och restriktioner som Corona pandemin har påtvingat landet. Trots att vaccineringen kan innebära att vi kommer att så småningom gå mot normala förhållanden, men som det ser ut nu kommer det med största sannolikhet att det dröjer ett tag innan läget blir normalt.

Mot denna bakgrund och efter samråd med mötesdeltagare, beslutades att revidera det tidigare planerade aktiviteter och koncentrera riksförbundets aktiviteter på nätet istället för fysiska seminarier och andra aktiviteter som brukar innebära att många medlemmar samlas på aktivitetsplatsen.

Det beslutades vidare att ett möte i mitten av andra kvartalet ska hållas för att utvärdera läget och även de planerade aktiviteterna.

Datum: 2021-02-07

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*